Znaki depresije so zelo pomembni za njeno zgodnje prepoznavanje

Poleg tesnobnosti je depresija ena od najbolj pogostih duševnih motenj, ki lahko prizadene ljudi vseh starosti in ne glede na spol. Zato ne bodite presenečeni, če boste slišali, da za depresijo zbolevajo tudi otroci, ki so v obdobju razvoja, ko bi morali imeti največ energije. Čeprav je danes znanje o depresiji bistveno napredovalo in se je tudi splošno mnenje javnosti bistveno spremenilo, se še vedno zgodi, da je pogosto spregledana. Pri njenem prepoznavanju so zato znaki depresije zelo pomembni. In zakaj sploh pride do depresije? Med dejavniki, ki so najbolj pogosto zabeleženi, so dejavniki zaradi katerih je posameznik bolj dovzeten za njen pojav (dedni dejavniki, izguba staršev v otroštvu, bolezen), lahko je depresija posledica nekega nenadnega in izjemno čustvenega dogodka, v tretjo skupino pa uvrščamo dejavnike, kot so na primer brezposelnost, osamljenost ali tesnobnost. Ker gre pri vsakem posamezniku za preplet različnih dejavnikov, so tudi znaki depresije lahko zelo različni.

Znaki depresije se izražajo na različne načine

Znaki depresije so zelo različni in jih v začetku tudi zelo težko opazimo, saj se sprva kažejo zgolj v mislih, nato v čustvih in šele potem v vedenju in v telesu. Depresivne misli so za zunanjega opazovalca običajno nevidne, zato je izguba zanimanja za najljubše hobije prvi resen znak za depresijo. Prve spremembe v vedenju se na eni strani opazijo v obliki žalosti in brezupa, na drugi strani pa pogoste utrujenosti in pomanjkanja energije za povsem običajna opravila. Prav tako se lahko pojavijo težave s spancem, in koncentracijo, ter spremembe v načinu prehranjevanja. Še posebej ogrožena skupina so starostniki, ki izgubijo smisel življenja, so osamljeni ali pa so slabšega zdravja. Zaradi tega so znaki depresije pogosto spregledani, saj se njihovo nenavadno obnašanje smatra kot sestavni del staranja. Za njih je še posebej pomembno, da v tem primeru pravočasno poiščejo pomoč.Poznamo več znakov, ki kažejo na depresijo.