Zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji precej dobro urejeno, a še vedno pride včasih do kakšnega posebnega primera, v katerem ni povsem jasno, kakšne opcije so na voljo in katera rešitev je najboljša. To velja tudi za zdravstveno zavarovanje po 26. letu. Do takrat so mladi večinoma zavarovani kot vzdrževani družinski člani, zavarovani so po starših dokler se šolajo oziroma do 26. starosti. Seveda lahko že prej pride do nekaterih sprememb, ki zahtevajo drugačno ureditev zavarovanja, v vsakem primeru pa bo zdravstveno zavarovanje po 26. letu drugače urejeno – ni se namreč možno zavarovati po starših, temveč bo treba poskrbeti za drugo rešitev. Možnosti je sicer več, prava rešitev pa je odvisna od primera. Na smiselnost izbire vplivajo številne okoliščine, ki jih je treba upoštevati, tako da ne moremo podati univerzalne rešitve za zdravstveno zavarovanje po 26. letu. Najpogosteje pridobimo zavarovanje preko zaposlitve, lahko pa si prispevke za zavarovanje plačujemo tudi sami ali pa se jim vsaj deloma celo izognemo, če najdemo drugo kritje.

zdravstveno zavarovanje po 26.letu

Opcije za zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Zdravstveno zavarovanje po 26. letu se običajno uredi v skladu z zaposlitvenim statusom. Redno zaposleni imajo s tem najmanj težav – za obvezno zdravstveno zavarovanje je namreč odgovoren delodajalec, ki mora to kriti, včasih je možno na ta način pridobiti tudi druga zavarovanja. Tudi druge oblike zaposlitve omogočajo dokaj enostavno zdravstveno zavarovanje po 26. letu – na ta način se zavarujejo tudi samozaposleni, ki pa bodo morali seveda sami skrbeti za plačevanje prispevkov. To se sicer običajno uredi tako, da se prispevki samodejno obračunavajo vsak mesec in se tudi samodejno odvajajo z bančnega računa, tako da posebnega dela s tem ni. Zdravstveno zavarovanje po 26. letu je nekoliko bolj zakomplicirano za tiste, ki nimajo možnosti urejanja zavarovanja preko zaposlitve, prispevke bodo morali verjetno plačevati sami.