Vpenjalna naprava se lahko uporablja v različne namene

Kot že samo ime pove, je vpenjalna naprava namenjena vpetju različnih predmetov v različne namene. V kolikor bomo predmet v vpenjalni napravi obdelovali, mu pravimo obdelovanec, v kolikor pa bomo predmet v vpenjalni napravi merili, pa mu pravimo merjenec. Osnovni princip delovanja je v tem, da so ti predmeti ob vpetju fiksni in se ne premikajo.

vpenjalna naprava

Vpenjalna naprava za vpetje različnih predmetov

Lahko bi rekli, da je vpenjalna naprava na nek način pritrdilna naprava, s katero pritrdimo predmet, ne da bi se pri tem premikal. V kolikor govorimo o obdelovancu, potem je to še toliko bolj pomembno, saj se v primeru njegovega premikanja lahko kaj hitro pripeti tudi nesreča. Zelo pogosta so različna vpetja v cnc obdelovalnih strojih, ki so natančno predpisana na takšen način, da je obdelava najbolj učinkovita.

Kadar pa imamo v mislih uporabo vpenjalne naprave v fazi kontrole in nadzore, pa je pomembno, da je merjenec vsakokrat vpet v vpenjalno napravo na isti način in pod enakimi pogoji. S pomočjo vpenjalne naprave se lahko izvede tudi več meritev hkrati, s čimer se faza kontrole in nadzora bistveno skrajša.

Prednosti vpenjalne naprave

Glede na to, da ima vpenjalna naprava zelo široko področje uporabe, je logično, da ima tudi številne prednosti. Z njo bo delo v proizvodni linij bistveno hitrejše in tudi bolj natančno, kar posledično pomeni, da so s tem lahko stroški proizvodnje bistveno manjši.

Vpenjalna naprava nam bo v veliko pomoč pri poenostavitvi tehnološkega procesa kot tudi izboljšanju varnosti v celotnem procesu proizvodnje. Ker so obdelovanci oziroma merjenci varno vpeti v vpenjalno napravo se s tem izognemo neposrednemu stiku z izdelkom, zato je verjetnost poškodb manjša.

Vpenjalna naprava mora ustrezati različnim zahtevam

Pri izbiri vpenjalne naprave se je potrebno zavedati, da ni vseeno kakšno bomo izbrali za naše potrebe. Gre za kompleksne naprave, ki morajo zadovoljiti zahtevam proizvodne linije, zato je najbolje, da se jih načrtuje in izdela glede na vaše individualne potrebe.

Za konstrukcijo vpenjalne naprave je zato najbolje izbrati izkušene strokovnjake, ki se spoznajo na različne proizvodne procese. Le ti vam bodo znali ustrezno svetovati in izdelati kakovostno vpenjalno napravo.