Škofljica je obcestno naselje

Škofljica je obcestno naselje ter istoimenska občina na vzhodu ljubljanskega barja.

Naselje Škofljica se nahaja ob cesti Ljubljana – Kočevje, ob naselju pa poteka tudi železniška proga Ljubljana – Grosuplje – Metlika. Predstavlja najbolj vzhodno točko Ljubljanskega barja, poznopliocenske udornine na stičišču alpskega sveta in dinarskega sveta. Povezanost z barjem občina Škofljica predstavlja tudi v občinskem grbu. Najbolj prepoznavna je figura močvirske ptice, velikega škurha. Sodi med kritično ogrožene vrste, v Sloveniji gnezdi zgolj na Ljubljanskem Barju ter Cerkniškem jezeru. V Sloveniji živi komaj okoli ducat parov takšnih močvirskih ptic. Ozemlje občina Škofljica med triinštirideset kvadratnih kilometrov, šteje pa deset tisoč prebivalcev. V občino sodijo krajevne skupnosti Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje, četrtne skupnosti Pevčeva dolina in Hribi, Ravenska dolina, Žaga, Novo Lanišče. Del občine Škofljica pa so tudi vaške skupnosti Orle, Lanišče, Zalog – Klanec, Glinek, Pleše, Dole in Reber, Gumnišče, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Klada. Posebno bogata naravna dediščina občine je Krajinski park Ljubljansko barje. Razprostira se med Škofljico, Ljubljano, Vrhniko in Igom. Področje je kljub posegom v naravo ohranilo svoj tradicionalni značaj. Sestavljajo ga travniki, njive jaki, steljniki, ki nudijo dom številnim živalskim vrstam. Ptice, metulji, kačji pastirji ter druge živali predstavljajo pomemben del naravnega bogastva parka. Kulturne znamenitosti občine Škofljica so grad Lisičje, cerkev svetega Simona in Jude, Juvančeva hiša, podružnična cerkev svetega Petra nad Želimljami. Grad Lisičje je kulturni spomenik lokalnega pomena, o njem je pisal Janez Vajkard Valvasor. Dvorec je v prvi polovici šestnajstega stoletja sezidal Pankracij pl. Baričevič. Cerkev svetega Simona in Jude je spomenik državnega pomena, njeni zametki segajo v prvo polovico petnajstega stoletja. Podružnična cerkev svetega Petra nad Želimljami. je kulturni spomenik lokalnega pomena. Gotska cerkev je iz štirinajstega ali petnajstega stoletja.

Pomnik furmanstvu na območju občine Škofljica je Juvančeva hiša v Želimljem, zgrajena leta tisoč osemsto tri.